Investigació

El projecte s’emmarca dins del programa de Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili, en l’àmbit de Ciutat, Territori i Planificació Sostenible. Aquesta iniciativa ha estat admesa dins del programa de Doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Resolució parcial definitiva de la convocatòria de Doctorats industrials (DI) 2020.

Marc i gestió de el projecte

El projecte s'emmarca dins del programa de Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili, en l'àmbit de Ciutat, Territori i Planificació Sostenible.

Aquesta iniciativa ha estat admesa dins del programa de Doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Resolució parcial definitiva de la convocatòria de Doctorats industrials (DI) 2020.

El Pla de Doctorats industrials és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya gestionada amb el suport de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris d'investigació i el Consorci de serveis Universitaris de Catalunya.

El Grup de recerca

La investigació és dirigida pel Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) de l'departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili i duta a terme pel doctorand responsable de el projecte.

L'activitat científica se centra en l'anàlisi de la incidència de les activitats turístiques i recreatives en la transformació de l'paisatge, en l'Organització del territori i la generació de noves formes de desenvolupament a escala local i regional.

Directors de projecte i doctorand

La direcció de la tesi doctoral que dóna marc a el projecte recau sobre els següents Doctors de l'àrea de geografia de la universitat Rovira i Virgili i de l'departament d'esports de la Universitat de Múrcia

Directors de Tesi:

  • Perez Albert, María Yolanda. Universidad Rovira i Virgili - Read more
  • Gutiérrez Palomero, Aaron. Universidad Rovira i Virgili - Read more
  • José Arturo Abraldes Valeiras. Universidad de Murcia - Read more

Doctorand

  • Pablo Martin Epifanio. Universidad Rovira i Virgili - Read more

Col·laboradors

  • Facundo Luna. Universidad Nacional de Mar del Plata - Read more
  • Hernan Gonzalez. Universidad Abierta Interamericana - Read more

Industrial PhD

El Pla de Doctorats Industrials té com a objectius contribuir a la competitivitat i la internacionalització de el teixit industrial català, captar talent, i formar doctors i doctores per a les empreses dins de projectes d'RDI.

L'element essencial de l'procés de doctorat industrial és el projecte de recerca estratègic de l'empresa, en aquest cas l'empresa d'assessoria tècnica AUDITEK, on el doctorand desenvolupa la seva formació investigadora en col·laboració amb la universitat, i que és l'objecte d'una tesi doctoral .

Més informació sobre els doctorats industrials

Finançament

El projecte compta amb la Cofinançament de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i de l'empresa de serveis de consultoria i seguretat aquàtica AUDITEK.