Col·laboradors

Agaur

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada l’any 2001. És una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya i adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca. Correspon a l’Agència l’execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats de foment de l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya atorga ajuts a universitats i centres de recerca, així com a empreses per al desenvolupament d'un projecte de doctorat industrial, en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial. El projecte d'investigació es desenvoluparà en el marc estratègic d'una empresa i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'una universitat, on el doctorand ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral en el marc de el Pla de doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya.

Doctorats Industrials

L’element essencial del procés de doctorat industrial és el projecte de recerca de l’empresa o institució en què el doctorand desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca, i que és objecte d’una tesi doctoral. Els doctors industrials actuen així com a ponts de transferència de coneixement i contribueixen a estrènyer les relacions entre el teixit industrial de Catalunya i les universitats i els centres de recerca.

Auditek

Auditek és una empresa de consultoria tècnica especialitzada en la gestió d'instal·lacions aquàtiques i platges. Dins de les seves activitats es troben les de desenvolupament de productes innovadors per a la gestió i seguretat, disseny d'eines de control, implantació i seguiment de sistemes de qualitat i estandardització de processos i sistemes.

Universitat Rovira i Virgili

El Programa de Doctorat en Ciutat, Territori i Planificació Sostenible que coordina la Dra. Maria Yolanda Pérez Albert és una proposta formativa que contempla una especialització intensiva en una temàtica de base territorial i amb una perspectiva multidisciplinària, unint en un mateix programa investigadors d'àmbits diversos (entre d'altres geògrafs, arquitectes, ecòlegs, físics).

GRATET

El Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) forma part del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. La seva activitat científica es centra en l'anàlisi de la incidència de les activitats turístiques i recreatives en la transformació del paisatge, en l'organització del territori i la generació de noves formes de desenvolupament a escala local i regional.

LifeguardPro

LifeguardPro és una empresa especialitzada en equipament de salvament i socorrisme per a platges entre altres materials. Proveeixen de tubs de rescat, taules de rescat, vestits de neoprè, uniformes i una àmplia gamma de materials a la majoria d'empreses que brinden serveis de socorrisme a les platges catalanes.