Beach Safety Project

Projecte d'investigació

Què fem?

Beach Safety project és un projecte de recerca que té l'objectiu principal d'establir estàndards per a la gestió de l'salvament i socorrisme de les platges Catalanes.

Les platges són un motor per al desenvolupament econòmic de la regió, i milions d'usuaris gaudeixen cada any de les més de 400 platges i gairebé 700 km de costa que recorren Catalunya. Des de les platges de Llançà a la frontera amb França fins a les platges d'Alcanar a la frontera amb la província de València.

La investigació arriba a cadascuna de les 439 platges catalanes i estudia la quantitat de mitjans humans i materials, els pressupostos destinats per cada Ajuntament i la relació de l'servei amb les variables que afecten les platges.

El projecte se centra en el funcionament i l'organització actual del salvament i socorrisme de les platges, per avançar en l'anàlisi de la relació d'aquests mitjans amb els objectius teòrics del servei.

Platges de Catalunya

Catalunya té gairebé 700 km de litoral costaner que es reparteixen entre 69 ajuntaments des de Llançà a la frontera amb França fins a Alcanar en el límit amb la Comunitat Valenciana.

La part nord o costa de llevant és abrupta i d'aigües braves, mentre que la part septentrional o costa de ponent és molt més plana i calmada. Les platges posseeixen diferents serveis entre els quals trobem, en la gran majoria, el de salvament i socorrisme. Aquests serveis despleguen durant la temporada d'estiu personal, embarcacions i diferents elements per a la seguretat dels banyistes i usuaris de les més de 400 platges que conformen el litoral català.

Estat de les platges

Abast del projecte

Municipis costaners
M2 de platges
Platges
Km de costes
Fuente: Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Objectiu principal

L'objectiu principal del projecte és desenvolupar indicadors que permetin un dimensionament eficient dels Serveis de Salvament i Socorrisme a les platges. Per assolir els objectius es desenvolupés un estudi exhaustiu de cadascuna de les platges de litoral català i es recolliran les dades necessàries per a realitzar una anàlisi de la situació i de relació amb els objectius.

Diagnosticar

Obtenir un diagnòstic de l'estat actual del servei de salvament i socorrisme d'acord amb una revisió exhaustiva de cadascuna de les platges.

Desenvolupar

Crear eines, models i indicadors que permetin als gestors de platges planificar un servei de salvament i socorrisme eficient, basat en dades.

Millorar

Proposar millores basades en l'evidència científica.

El Problema

Les platges són un medi ambient en constant evolució i es veuen afectades per moltes dinàmiques i factors econòmics, ambientals i socials. Respon el servei de salvament i socorrisme a les necessitats actuals?
Els servei de salvament i socorrisme a Catalunya es gestiona de tres formes diferents:

Evolució dispar dels requisits tècnics

En tots els casos els serveis es regulen mitjançant un document tècnic, conegut com “plec de condicions tècniques” on s’estableixen els mitjans humans i materials, la seva distribució i el període de servei.

Aquests plecs de prescripcions tècniques moltes pràcticament no han canviat en l’última dècada i estan dissenyats per a les característiques que tenien les platges de fa 10 o 15 anys.

La platja és un entorn en constant canvi. Les condicions geogràfiques, d’ocupació i les condicions climàtiques afecten cada dia a les platges produint canvis en el fons marí, en els corrents, i en la distribució dels usuaris.

Hi ha platges que fins fa pocs anys no tenien gairebé usuaris, i avui dia són platges que presenten una ocupació massiva. Trobem també torres de vigilància que s’han col·locat fa molts anys i se segueixen utilitzant simplement perquè hi són. Altres platges compten amb servei propi d’Ambulància, un recurs que resultava d’utilitat abans de la implantació dels serveis que presta el SEM.

Totes aquestes qüestions, conjuntament amb el procés evolutiu de les platges ens generen la següent pregunta de recerca:

Respon el servei de salvament i socorrisme a les necessitats actuals?

 

 

Evolució de les platges
Servei de salvament
Clients
Sostenibilitat
Serveis
Temporada

Bany accessible a les platges de Barcelona

El servicio de baño accesible en las playas de Barcelona incluye una serie de equipamientos para que las personas con diferentes tipos de disfunciones puedan disfrutar de la playa.

Read More

Assistència mèdica mitjançant Helicòpter (SEM)

Els helicòpters són unes aeronaus molt versàtils que poden aterrar gairebé en qualsevol lloc que tingui unes dimensions suficients. A més a Catalunya hi ha 36 heliports certificats, instal·lacions que permeten operar amb més seguretat.

Read More

Servei de salvament i socorrisme a Catalunya

Actualment no hi ha cap llei que estableixi una quantitat de mitjans humans o materials mínims que s'hagin d'assignar a les platges i les autoritats locals destinen més o menys recursos sense indicadors clars.

Read More